DSC 4115

 Kdo jsme?

Skautské středisko Příchovice je organizační jednotkou dobrovolného nezávislého a nepolitického občanského sdružení Junák - český skaut. V současné době se naše středisko skládá ze čtyř dětských oddílů, jednoho oddílu mladších členů a jednoho klubu dospělých. V roce 2023 mělo středisko 153 registrovaných členů.

 

DSC 3795

  

Co děláme?

DSC 1585

 Od roku 1990 se věnujeme výchově a rozvoji mladých lidí všech věkových kategorií se zaměřením na vybudování vztahu k přírodě, společnosti a blízkým. Jednotlivé oddíly pořádají schůzky a výpravy, kde si osvojují dovednosti pobytu v přírodě, zručnost, ale i další znalosti a to vše většinou zábavnou formou prostřednictvím her a hříček. Pravidelně se účastníme dobročiných sbírek (Květinový den, Tříkrálová sbírka) a pořádáme akce pro veřejnost (Rozdávání betlémského světla, Dětský maškarní bál).

Naše činnost se neomezuje jen na českou republiku, využíváme mezinárodní rozměr skautingu a vyrážíme do zahraniční, například Holandska, Rumunska či Slovenska.

    

Jak se k nám přidat?

Vyberte si oddíl podle věku a pohlaví a zkontaktujte jeho vůdce, nebo se přijďte podívat na schůzku oddílu. Rádi vás uvidíme.

   

Vize skautského střediska Příchovice 

Chceme být organizací, která bude mladým lidem nabízet smyslupný a dlouhodobě kvalitní program s pevnými hodnotovými základy na straně jedné a s moderními přitažlivými prostředky na straně druhé. 

  

Kde nás najdete?

Naše klubovna se nachází v Příchovicích v areálu bývalých kasáren. Tábory až na vyjímky pořádáme na našem tábořišti Drnovka.

Joomla templates by a4joomla